Mustakivi Keskus work schedule from 27 March 2020

Lugupeetud külastaja,

Vastavalt peaministri 24.03.2020.a. korraldusele peame alates 27.03.2020 kaubanduskeskuse osaliselt sulgema (eriolukorra juhi vastavasisuline korraldus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/324032020007).

Osaliselt seetõttu, et peame jätkuvalt tagama juurdepääsu piirangu alt välja jäävatele kauplustele ja teenustele. Korraldusest tulenevalt on õigus jätkuvalt avatud olla järgmistel kauplustel/teenuste pakkujatel: toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid ja pakiautomaadid. Avatuks jäävad ka tänavalt eraldi ligipääsuga kauplused ning kaubanduskeskuste toitlustuskohad toidu kaasamüügiks.

Palume suhtuda vastutustundlikult valitsuse korraldusele ja tagada liikumispiirangu järgimine, s.t lubatud on liikuda ringi üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Keskus tagab vastava piirangu järgimise avatuna jäävatel üldaladel.

Kaitse end ja oma lähedasi!